(1)
Talavera-Colilla*, M. Caso clínico: intervención Domiciliaria Desde Terapia Ocupacional En lesión Medular Dorsal: Clinic Case: Home Intervention from Occupational Therapy in Thoracic Spinal Cord Injury. TOG (A Coruña) 2022, 19, 47-52.